Samråd i Folkets Hus

av | mar 4, 2024 | Nyhet

Torsdagen 29/2 höll VKS samråd med öppet hus i Folkets Hus i Norrtälje. Under eftermiddagen och kvällen kom en strid ström av besökare för att titta på informationsmaterialet och prata om den planerade vindparken. Såväl positiva som mindre positiva åsikter vädrades och några passade på att lämna in sina synpunkter redan på plats.

Många av de frågor som ställdes, handlade om hur ljud från vindkraftverk uppfattas. Det finns mycket bra information om vindkraft och ljud och en rekommendation är att läsa vidare på Naturvårdsverkets sida https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/vindkraft/vagledning-om-buller-fran-vindkraftverk.pdf

Fram till den 31/3 går det bra att lämna in sitt samrådsyttrande och dessa tas sedan i beaktande under den fortsatta utvecklingen av området.