Samråd 29 februari

Samråd 29 februari

Den 29 februari hölls samråd med anledning av planerna på Vindpark Västerlisa. Samrådet avhölls i form av en utställning där VKS berättade och informerade om vindkraft samt om planerna på en vindpark i Norrtälje kommun, Västerlisa. Evenemanget besöktes under kvällen...
Samråd i Folkets Hus

Samråd i Folkets Hus

Torsdagen 29/2 höll VKS samråd med öppet hus i Folkets Hus i Norrtälje. Under eftermiddagen och kvällen kom en strid ström av besökare för att titta på informationsmaterialet och prata om den planerade vindparken. Såväl positiva som mindre positiva åsikter vädrades...
Västerlisa, Norrtälje

Västerlisa, Norrtälje

VKS Vind utreder möjligheterna att etablera vindkraft i ett område kallat Västerlisa beläget ca 5 km sydväst om Norrtälje i Norrtälje kommun i Stockholms län. Området som utreds utgörs av skogsmark och sumpmarksområden där kommersiellt skogsbruk bedrivs. Nu pågår...